iCIC Contact Center

iCIC là giải pháp công nghệ toàn diện cho trung tâm hỗ trợ/chăm sóc khách hàng (Call/ Contact Center); tương tác khách hàng đa nền tảng, dịch vụ bao gồm điện thoại, tin nhắn, thư điện tử, trao đổi trực tuyến, mạng xã hội.Các thành phần giải pháp bao gồm:

  • Hệ thống tương tác iCIC Telecom
  • Giải pháp quản lý Quan hệ khách hàng iCIC - CRM
  • Giải pháp truyền thông iCIC - News

1) Quản lý thông tin khách hàng một cách tập trung giúp chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả.

Quản lý thông tin khách hàng

- Lịch sử Liên hệ/Tư vấn/Chăm sóc/Hỗ trợ khách hàng

- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng hiệu quả qua các kênh tương tác

- Hỗ trợ thực hiện khảo sát, thăm dò ý kiến khách hàng

- Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng

- Gửi tin nhắn SMS/tin nhắn thương hiệu trong các chiến dịch Marketing

2) Tương tác đa kênh với khách hàng và Kiểm soát toàn diện các kênh tương tác

- Tương tác đa kênh, đa nền tảng

- Giám sát hoạt động của các nhân viên hỗ trợ khách hàng

- Quản lý tất cả các cuộc gọi đến và đi

- Quản lý tương tác qua các kênh tương tác trên.

3) Hệ thống báo cáo toàn diện và tùy biến cao

- Hệ thống báo cáo thân thiện, đầy đủ và toàn diện

- Hiển thị báo cáo trực quan dưới dạng đồ họa, bảng biểu giúp người xem dễ dàng nắm bắt được nội dung cần thiết.

 4) Giải pháp quan hệ khách hàng iCIC-CRM

- Giải pháp toàn diện quản lý thông tin, lịch sử, quá trình giao dịch với khách hàng.

- Tích hợp với hệ thống iCIC-Telecom, các hệ thống giao dịch đang vận hành của Doanh nghiệp tạo nên gói dịch vụ toàn diện và hiệu quả hơn.

Đảm bảo tính bảo mật cao, khả năng phân quyền chặt chẽ 

Hệ thống đa nền tảng và hoạt động trên môi trường internet đảm bảo khả năng cung cấp thông tin và xử lý thông tin mọi lúc mọi nơi 

Triển khai nhanh, có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu quản lý theo từng doanh nghiệp 

Khả năng tích hợp, kết nối thông tin với các hệ thống sẵn có của doanh nghiệp 

Kiểm soát tài nguyên thông tin và con người hiệu quả.

1. THUÊ DỊCH VỤ

2. TRIỂN KHAI DỰ ÁN