Đào Tạo Sử Dụng

Trong quá trình triển khai cũng như sử dụng hệ thống, việc bổ sung và luân chuyển nhân sự là không thể tránh khỏi, Chúng tôi cũng hiểu rằng yếu tố con người sẽ quyết định tất cả. Do đó, idocNet cung cấp đến khách hàng Dịch vụ Đào tạo sử dụng hệ thống dành cho những Doanh nghiệp có nhu cầu cấp thiết về đào tạo bổ sung nhân sự hoặc luân chuyển nhân sự nhưng vẫn đảm bảo tính đồng bộ.

  • Đào tạo là bước quan trọng nhất để triển khai một dự án thành công. Việc triển khai các ứng dụng sẽ làm thay đổi quy trình thông thường trong các doanh nghiệp, do đó, điều quan trọng là phải tạo cho người sử dụng một kiến thức vững chắc về hệ thống mới, sự thoải mái khi áp dụng các tính năng mới, sự thay đổi hợp lý khi áp dụng các quy trình mới.
  • Việc đào tạo người dùng về hệ thống mới bao gồm cung cấp cho người dùng những kiến thức trọn gói về hệ thống, quy trình của doanh nghiệp khi sử dụng giải pháp  và những tính năng của giải pháp liên quan đến các quy trình đó.

- Việc triển khai hệ thống được đảm bảo về nguồn nhân lực đồng bộ

- Hỗ trợ đào tạo tại địa điểm của khách hàng

- Đào tạo chuyên nghiệp trong thời gian ngắn