Cho Thuê Contact Center

Dịch vụ thuê Contact Center của idocNet là một giải pháp hiệu quả về chi phí cho mọi công ty ở mọi quy mô khác nhau. Hệ thống cung cấp các tính năng và ưu điểm cho các Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng giải pháp Contact Center như các Doanh nghiệp lớn.  Dịch vụ linh hoạt với số lượng điện thoại viên chuyên nghiệp tại nhiều địa điểm khác nhau.

Thuê dịch vụ là phương án triển khai mà khách hàng thuê hệ thống Contact Center hoàn thiện (bao gồm thiết bị phần cứng và hệ thống phần mềm), dịch vụ bao gồm:
- Hệ thống phần mềm được cài đặt tại datacenter của idocNet
- Khách hàng được cung cấp các dịch vụ tư vấn triển khai miễn phí
- Khách hàng được đào tạo, hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ 24/7

Với các điều khoản linh hoạt, Doanh nghiệp khi thuê giải pháp Contact Center của idocNet có thể nhận được những lợi ích sau:

- Tiết kiệm thời gian triển khai

- Tiết kiệm tối đa chi phí về nhân lực, vật lực

- Hệ thống ổn định, chuyên nghiệp, nhanh chóng hỗ trợ khách hàng tối đa

- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

- Góp phần hoàn thiện các quy trình phục vụ khách hàng tối ưu